Norm

NEN 6608:1996 nl

Water - Fotometrische bepaling van het sulfidegehalte

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 4
Commissie Anorganische parameters
Gepubliceerd op 01-02-1996
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft een fotometrische methode voor de bepaling van het gehalte aan opgeloste sulfide en het totale sulfidegehalte in water. De bepaling van het totale sulfidegehalte omvat het opgeloste sulfide en de in zuur milieu oplosbare metaalsulfiden. De norm is van toepassing op alle soorten water met een sulfidegehalte van ten minste 0,1 mg/l. Bij de bepaling van opgeloste sulfide treedt storing door sulfiet en thiosulfaat op bij SO2-gehalten groter dan 10 mg/l en bij S2O3-gehalten groter dan 10 mg/l; ook ntriumhydrosulfiet stoort. Bij de bepaling van het totale sulfidegehalte kunnen sulfiet, thiosulfaat en hydrosulfiet storen. De fotometrische bepaling wordt gestoord door jodide indien zich meer dan 1 mg jodide bevindt in de oplossing, waarvan de extinctie wordt gemeten. Zwavelwaterstof vormt met dimethyl-p-fenyleendiamine leukomethyleenblauw, dat door ijzer (III)ionen wordt geoxideerd tot methyleenblauw. De extinctie van de oplossing gemeten bij 670 nm is een maat voor het gehalte aan sulfide. Wijzigingen ten opzichte van 8.3 van NEN 3235:1969: a) de hoofdstukken onderwerp en toepassingsgebied zijn samengevoegd; b) de bepaling kan tevens voor slib worden toegepast; c) in de werkwijze en de berekeningen wordt uitgegaan van concentraties in paats van absolute hoeveelheden; d) de norm is redactioneel herzien.

Details

ICS-code 13.060.50
Nederlandse titel Water - Fotometrische bepaling van het sulfidegehalte
Engelse titel Water - Photometric determination of the sulphide content

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen