Norm

NEN 6621:1988 nl

Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan - Gravimetrische methode

Volledig inclusief:

16,10

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 4
Commissie Anorganische parameters
Gepubliceerd op 01-01-1988
Taal Nederlands

NEN 6621:1988 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de NEN shop aanschaffen.

Deze norm beschrijft de gravimetrische bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan, in afvalwater en filtreerbaar slib. De norm is van toepassing op afvalwater, effluenten van de afvalwaterzuiveringsinrichtingen en filtreerbaar slib. De methode is gericht op bepaling van de hoeveelheid te verwachten slib na indikking. Voor de bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen in drink- en oppervlaktewater, zie NEN 6484.

Details

ICS-code 13.030.20
13.060.60
Nederlandse titel Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan - Gravimetrische methode
Engelse titel Waste water and sludge - Determination of the content of suspended solids after drying and after ignition - Gravimetric method
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen