Norm

NEN 6633:1990 nl

Water - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV)

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-1998

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-01-1990
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) van water. De norm is van toepassing op alle soorten water. Uitgaande van 20 ml analysemonster is een onderste analysegrens van het chemisch zuurstofverbruik van ca. 10 mg/l haalbaar. Door toevoeging van zilversulfaat als katalysator worden de meeste organische stoffen verregaand geoxideerd. Sommige stikstofverbindingen worden niet of onvolledig geoxideerd. Door toevoeging van kwik(II)sulfaat wordt chloride gebonden, zodat het in de meeste gevallen bij zorgvuldige keuze van reactie-omstandigheden aan de oxidatie wordt onttrokken. Bij een hoog chloridegehalte naast een gering verbruik van het toegevoegde kaliumdichromaat wordt de chloridestoring echter niet volledig ogeheven. In dit geval wordt de invloed van de storing door een empirische correctie opgeheven. Bromide wordt voor een zeer belangrijk deel meegeoxideerd, hetgeen een afzonderlijke correctie noodzakelijk kan maken (bijv. bij zeewater).

Details

ICS-code 13.060.60
Nederlandse titel Water - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV)
Engelse titel Water - Determination of chemical oxygen demand (COD)

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen