Norm

NEN 6633:2006 nl

Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV)

Volledig inclusief:

31,80

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 13
Commissie Anorganische parameters
Gepubliceerd op 01-12-2006
Taal Nederlands

NEN 6633:2006 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de NEN shop aanschaffen.

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) in water en slib. Deze methode is van toepassing op alle soorten water, afvalwater en (zuiverings)slib en op waterbodem, mits de massaverhouding van de gehalten aan chloride en aan CZV niet groter is dan 100. uitgaande van de maximale hoeveelheid analysemonster, 10 ml, is een aantoonbaarheidsgrens van 5 mg/l haalbaar. Door toevoegen van kwik(II)sulfaat wordt chloride gebonden, zodat het chloride bij zorgvuldige keuze van reactieomstandigheden aan de oxidatie wordt onttrokken.

Details

ICS-code 13.060.60
Nederlandse titel Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV)
Engelse titel Water and sludge - Determination of chemical oxygen demand (COD)
Vervangt
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen