Norm

NEN 6646:2014 Ontw. nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat

  • Deze norm is ingetrokken sinds 11-03-2015

23,50

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 21
Commissie Anorganische parameters
Gepubliceerd op 01-06-2014
Taal Nederlands
NEN 6646 beschrijft een fotometrische methode voor de bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl (Kjeldahlstikstof), in water, in een "continuous flow" doorstroomanalysesysteem. De norm is van toepassin g op de bepaling van opgelost ammonium in alle soorten water met een ammoniumstikstofgehalte van ten minste 0,01 mg/l aan N en op de bepaling van Kjeldahlstikstof in alle soorten water met een Kjeldahlstikstofgehalte van ten minste 0,05 mg/l aan N.

Details

ICS-code 13.060.50
Nederlandse titel Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat
Engelse titel Water - Photometric determination of the content of and the sum of ammonium nitrogen and of the sum of the contents of ammoniacal and organically bound nitrogen according to Kjeldahl by mineralization with Selenium and continuous flow analysis - Digestion with hydrochloric acid, selenium and sodium sulphate
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen