Norm

NEN 6672:1992 Ontw. nl

Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Directe extractie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-1994

16,00 19,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Commissie Organische parameters
Gepubliceerd op 01-11-1992
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft een gravimetrische methode voor de bepaling van de met petroleumether extraheerbare bestanddelen in water. Met deze methode kunnen gehalten vanaf ca. 3 mgl worden bepaald. De norm is van toepassing op afvalwater dat slechts in geringe mate is verontreinigd. Met de beschreven methode worden dierlijke, plantaardige en minerale oliën en vetten, en zwavelverbindingen, complexe aromatische verbindingen, chloorkoolwaterstof derivaten, vetzuren, zepen, wassen, en sommige kleurstoffen bepaald. Bij hogere gehalten aan minerale olie moet rekening worden gehouden met lagere terugwinningspercentages. Het zwevende stofgehalte moet kleiner zijn dan 100 mg/l en/of het chloridegehalte moet kleiner zijn dan 100 mg/l.

Details

ICS-code 13.060.50
Nederlandse titel Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Directe extractie
Engelse titel Test methods for waste water and sludge - Gravimetric determination with petroleum extractable oil and fat content - Direct extraction

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen