Correctieblad

NEN 6672:1994/C1:2000 nl

Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Directe extractie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 06-03-2013

0,00

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 1
Commissie Organische parameters
Gepubliceerd op 01-09-2000
Taal Nederlands

NEN 6672:1994/C1:2000 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de
NEN shop aanschaffen.


De volgende correcties gelden: Blz 1, hoofdstuk 5. Vervang de voorlaatste zin van hoofdstuk 5 door: Indien het monster niet op dezelfde dag wordt aangeboden bij het laboratorium, conserveer het monster dan met zoutzuur (3.1) tot een pH-waarde tussen 1 en 2, en laat het afkoelen tot een temperatuur van 0°C tot 5 °C. Blz 1, hoofdstuk 7. Vervang de eerste zin van hoofdstuk 7 door: Controleer de pH en voeg zonodig zoutzuur (3.1) toe nadat de pH een waarde heeft tussen 1 en 2.

Details

ICS-code 13.060.50
Nederlandse titel Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Directe extractie
Engelse titel Test methods for waste water - Gravimetric determination with petroleum extractable oil and fat content - Direct extraction
Wordt vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen