Aanvulling

NEN 6700:1991/A1:1997 nl

Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Algemene basiseisen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 06-07-2005

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 13
Commissie Technische Grondslagen voor Bouwconstructies
Gepubliceerd op 01-05-1997
Taal Nederlands
In dit wijzigingsblad voor NEN 6700 is het correctieblad van maart 1992 opgenomen. De daaruit overgenomen wijzigingen/correcties zijn in de marge gemerkt met (C1). Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 6700 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn zowel inhoudelijke aanpassingen opgenomen als aanpassingen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm moeten vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met toevoeging van een hoofdstuk "Normatieve verwijzingen", een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage B is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinnig vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 91.080.01
Nederlandse titel Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Algemene basiseisen
Engelse titel Technical principles for building structures - TGB 1990 - General principles
Wordt vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen