Norm

NEN 6707:1991 nl

Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en bepalingsmethoden

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-2002

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 16
Commissie Veiligheid bevestiging dakbedekking
Gepubliceerd op 01-09-1991
Taal Nederlands
Deze norm geeft eisen inzake de sterkte van de bevestiging van dakbedekkingen, alsmede de bepalingsmethoden. De norm is bedoeld om te worden toegepast op de bevestiging van dakbedekkingen van bouwwerken. De in de norm vermelde bepalingsmethoden zijn niet bedoeld voor dakbedekkingen die bestaan uit zeil, riet en zacht schubvormige dakbedekkingen. Voor de berekening van windbelastingen op dakbedekkingen bleek uit onderzoek dat de belastingen uit NEN 6702 voor een aantal typen dakbedekking te zwaar zijn omdat geen rekening is gehouden met het optreden van druknivellering via kieren en naden. Deze norm geeft eisen, rekenwaarden, rekenmethoden en beproevingsmethoden voor folieachtige, plaatvormige en schubvormige dakbedekkingen. De rekenwaarden zijn deels een nadere uitwerking van NEN 6702. De in de norm gegeven eisen en bepalingsmethoden hebben betrekking op een gerede dakconstructie. Om reeds in een ontwerpstadium te kunnen nagaan of een dakconstructie aan de eisen in NEN 6707 zal voldoen, zullen in een thans in voorbereiding zijnde Praktijkrichtlijn NPR 6708 "Bevestiging van dakbedekkingen" voor een aantal dakbedekkingen praktische reken- en beproevingsmethoden worden gegeven passend binnen de eisen van NEN 6707.

Details

ICS-code 91.060.20
Nederlandse titel Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en bepalingsmethoden
Engelse titel Fixing of roof coverings - Requirements and determination methods
Vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen