Norm

NEN 6710:1991 nl

TGB 1990 - Aluminiumconstructies - Basiseisen en eenvoudige basisrekenregels

  • Deze norm is ingetrokken sinds 06-04-2010

83,33 100,83 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 128
Gepubliceerd op 01-12-1991
Taal Nederlands
Deze norm geeft de eisen die aan een bouwconstructie worden gesteld opdat, gedurende de gebruiksfase, de bruikbaarheidsgrenstoestanden en de uiterste grenstoestanden niet worden overschreden. Tevens zijn bepalingsmethoden gegeven waarmee mag worden getoetst of aan de eisen is voldaan. Deze norm is bedoeld om te worden toegepast op overwegend statisch belaste bouwconstructies voor zover zij zijn vervaardigd van aluminiumlegeringen. Zie NEN-EN 1999-1-1

Details

ICS-code 91.080.17
Nederlandse titel TGB 1990 - Aluminiumconstructies - Basiseisen en eenvoudige basisrekenregels
Engelse titel TGB 1990 - Aluminium structures - Basic requirements and basic rules for calculation of predominantly staticaly loaded structures
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen