Aanvulling

NEN 6710:1991/A1:1997 nl

Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Aluminiumconstructies - Basiseisen en eenvoudige basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-08-2002

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 14
Gepubliceerd op 01-05-1997
Taal Nederlands
In dit wijzigingsblad voor NEN 6710 is het correctieblad van september 1993 opgenomen. De daaruit overgenomen correcties zijn in de marge met (C1) gemerkt. Heeft tot doel de aansluiting van NEN 6710 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn zowel inhoudelijke aanpassingen opgenomen als aanpassingen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm moeten vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met de toevoeging van een hoofdstuk "Normatieve verwijzingen", een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage C is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinnig vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar. Zie NEN-EN 1999-1-1

Details

ICS-code 91.080.17
Nederlandse titel Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Aluminiumconstructies - Basiseisen en eenvoudige basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies
Engelse titel Technical principles for building structures - TGB 1990 - Aluminium structures - Basic requirements and basic rules for calculation of predominantly staticaly loaded structures
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen