Aanvulling

NEN 6720:1995/A1:1997 nl

Voorschriften Beton - TGB 1990 - Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995)

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2001

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 15
Commissie TGB Betonconstructies
Gepubliceerd op 01-05-1997
Taal Nederlands
Heeft tot doel de aansluiting van NEN 6720 en van naar enkele in NEN 6720 verwezen normen op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn enkele aanpassingen opgenomen die de doorverwijzing naar bepaalde onderdelen van bedoelde normen voorkomen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met een toevoeging van een paragraaf "Normatieve verwijzingen" aan het hoofdstuk "Onderwerp en toepassingsgebied" een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage A is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinnig vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar. Zie NEN-EN 1992-1-1

Details

ICS-code 91.080.01
91.080.40
Nederlandse titel Voorschriften Beton - TGB 1990 - Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995)
Engelse titel Regulations for concrete - TGB 1990 - Structural requirements and calculation methods
Vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen