Norm

NEN 6760:1991 nl

TGB-1990 - Houtconstructies - Basiseisen - Eisen en bepalingsmethoden

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-1997

65,57 79,34 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Commissie TGB Houtconstructies
Gepubliceerd op 01-12-1991
Taal Nederlands
Deze norm geeft de eisen die aan een dragende bouwconstructie worden gesteld opdat, gedurende de gebruiksfase, de bruikbaarheidsgrenstoestanden en de uiterste grenstoestanden niet worden overschreden. Tevens zijn bepalingsmethoden gegeven waarmee getoetst mag worden of aan de eisen is voldaan. De norm is bedoeld te worden toegepast op overwegend statisch belaste bouwconstructies voor zover zij zijn vervaardigd van hout en waarbij eventuele verbindingen tot stand zij gebracht met stiftvormige verbindingsmiddelen of ambachtelijke verbindingen. De NEN 6760 geeft een nadere uitwerking van de NEN 6700 voor het materiaal hout.

Details

ICS-code 91.080.20
Nederlandse titel TGB-1990 - Houtconstructies - Basiseisen - Eisen en bepalingsmethoden
Engelse titel TGB-1990 - Timber structures - General principles - Requirements and determination methods

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen