Norm

NEN 6770:1991 nl

TGB 1990 - Staalconstructies - Basiseisen en basisrekenregels voor over wegend statisch belaste constructies

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-1997

91,45 110,65 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Commissie TGB Staalconstructies
Gepubliceerd op 01-12-1991
Taal Nederlands
Deze norm maakt deel uit van het pakket normen voor bouwconstructies. Gezamenlijk vervangen deze normen de huidige reeks TGB 1972 normen en een gedeelte van de VB 1974/1984. In de normenreeks TGB 1990, waarvan met de opstelling rond 1980 een begin is gemaakt, is de deterministische beschouwingswijze vervangen door een op de waarschijnlijkheidsrekening gebaseerde beschouwingswijze. Hiermee weerspiegelt deze serie de nieuwste, ook internationaal geaccepteerde inzichten inzake de beoordeling van de betrouwbaarheid van constructies. De invoering van het Bouwbesluit in 1991 heeft het nodig gemaakt de normen te laten voldoen aan de uitgangspunten die voor verwijzing vanuit het Bouwbesluit naar normen worden gesteld. Deze norm geeft eisen die aan een bouwconstructie - vervaardigd van staal - worden gesteld opdat, gedurende de gebruiksfase, de bruikbaarheidsgrenstoestanden en de uiterste grenstoestanden niet worden overschreden. Tevens zijn bepalingsmethoden gegeven waarmee mag zijn getoetst of aan de eisen is voldaan. Deze norm is bedoeld te worden toegepast op overwegend statisch belaste bouwconstructies, voor zover zij zijn vervaardigd van staal.

Details

ICS-code 91.080.13
Nederlandse titel TGB 1990 - Staalconstructies - Basiseisen en basisrekenregels voor over wegend statisch belaste constructies
Engelse titel TGB 1990 - Steel structures - Basic requirements and basic rules for calculation of predominantly staticaly loaded structures

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen