Norm

NEN 6771:1991 nl

TGB 1990 - Staalconstructies - Stabiliteit

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-01-2000

74,40 90,02 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 98
Commissie TGB Staalconstructies
Gepubliceerd op 01-12-1991
Taal Nederlands
Deze norm geeft eisen die aan een bouwconstructie - vervaardigd van staal - worden gesteld opdat, gedurende de gebruiksfase, de bruikbaarheidsgrenstoestanden en de uiterste grenstoestanden niet worden overschreden. Tevens zijn bepalingsmethoden gegeven waarmee mag zijn getoetst of aan de eisen is voldaan. Deze norm is bedoeld te worden toegepast op overwegend statisch belaste bouwconstructies, voor zover zij zijn vervaardigd van staal. Deze norm kan alleen worden toegepast in samenhang met NEN 6770:1991. De in deze norm gegeven toetsingsregels gelden in aanvulling op de in NEN 6770:1991 gegeven toetsingsregels, voor zover in NEN 6770:1991 naar deze norm is verwezen. De hoofdstuk- en paragraafnummering is in beide normen zoveel mogelijk gelijk gehouden. In de onderhavige norm zijn echter alleen die paragrafen opgenomen waarvoor een aanvulling geldt, zodat de nummering niet steeds continu is.

Details

ICS-code 91.080.13
Nederlandse titel TGB 1990 - Staalconstructies - Stabiliteit
Engelse titel TGB 1990 - Steel structures - Stability
Vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen