Aanvulling

NEN 6790:1991/A2:2001 nl

Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-04-2005

31,80

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Commissie TGB Steenconstructies
Gepubliceerd op 01-12-2001
Taal Nederlands
In dit wijzigingsblad voor NEN 6790 is het correctieblad van september 1993 opgenomen. De daaruit overgenomen correcties zijn in de marge gemerkt met (C1). tevens is het wijzigingsblad van mei 1997 in dit wijzigingsblad verwerkt. Deze zijn in de marge aangeduid met [A1]. Verder zijn in dit wijzigingsblad correcties opgenomen die een mogelijk onjuist begrip van NEN 6790 kunnen voorkomen. Ook wordt met dit wijzigingsblad de samenhang tussen (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen, voorheen weergegeven in de normatieve bijlage C, overgebracht naar de nieuw gepubliceerde norm NEN 2000 "Datering en onderlinge samenhang van normen ten behoeve van de bouwregelgeving". Dit vindt zijn weerslag in bijlage C, waaruit deze verwijzingsinformatie is verwijderd en waarin alleen nog de titels zijn vermeld van de normen en andere publicaties waarnaar ter informatie is verwezen. De status van de nieuwe bijlage C is hierbij informatief geworden. Hoofdstuk 2 "Normatieve verwijzingen" is voor het bovenstaande aangepast en geeft nu een overzicht van de titels van de normen waarnaar NEN 6790 direct (normatief) verwijst.

Details

ICS-code 91.080.30
Nederlandse titel Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden
Engelse titel TGB 1990 - Masonry structures - Basic requirements and determination methods
Vervangt
Vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen