Aanvulling

NEN 6970:2008/A1:2012 nl

Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond)

  • Deze norm is ingetrokken sinds 29-02-2016

16,10

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 4
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-01-2012
Taal Nederlands

In NEN 6970/A1:2012 nl worden matrixspecifieke methoden beschreven voor de bepaling van het gehalte van organische componenten. Deze norm is van toepassing op alle soorten grond, waterbodem en grond zijnde bouwstof. In deze norm zijn de verschillende routes voor de bepaling van het gehalte aan organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond) weergegeven. De uiteindelijke bepalingsgrens is onder andere afhankelijk van de gebruikte apparatuur, de matrix en de analyse-omstandigheden. De organische (groeps)componenten waarop deze koepelnorm betrekking heeft zijn: - polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK);- minerale olie (MO);- organochloor bestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige chloorbenzenen;- niet-vluchtige, met aceton en petroleumether extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX);- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VAK), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.

Details

ICS-code 13.030.10
13.080.10
Nederlandse titel Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond)
Engelse titel Umbrella standard for the determination of organic components in soil, water soils and building material (soil)
Wordt vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen