Norm

NEN 6970:2016 nl

Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond)

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 22
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-02-2016
Taal Nederlands

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

In deze koepelnorm worden matrixspecifieke methoden beschreven voor de bepaling van het gehalte van organische componenten. Deze norm is van toepassing op alle soorten grond, waterbodem en grond zijnde bouwstof. In deze norm zijn de verschillende routes voor de bepaling van het gehalte aan organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond) weergegeven. De uiteindelijke bepalingsgrens is onder andere afhankelijk van de gebruikte apparatuur, de matrix en de analyse-omstandigheden. De organische (groeps)componenten waarop deze koepelnorm betrekking heeft zijn: - polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK);- minerale olie (MO);- organochloor bestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige chloorbenzenen;- niet-vluchtige, met aceton en petroleumether extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX);- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VAK), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.

Details

ICS-code 13.030.10
13.080.10
Nederlandse titel Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond)
Engelse titel Umbrella standard for the determination of organic components in soil, water soils and building material (soil)
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen