Norm

NEN 6979:2008 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)

24,20

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 9
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-04-2008
Taal Nederlands

NEN 6979:2008 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de
NEN shop aanschaffen.


NEN 6979:2008 nl beschrijft een methode voor de bepaling van het halogeengehalte afkomstig van niet-vluchtige, met aceton en petroleumether extraheerbare organohalogeenverbindingen, EOX, waarbij X staat voor de halogenen chloor, broom en jood, maar niet voor overige halogenen zoals fluor. De norm is van toepassing op de bepaling van het EOX-gehalte in grond, waterbodem em bouwstof(grond). De norm is bedoeld om te worden toegepast op monsterextracten die zijn verkregen na monsterneming, monstervoorbehandeling en extractie. De normen die betrekking hebben op de monsterneming, voorbewerking en extractie staan beschreven in de koepelnorm Ontw. NEN 6970.

Details

ICS-code 13.030.10
13.080.10
Nederlandse titel Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)
Engelse titel Soil quality - Quantitative determination of the content of extractable organo halogen compounds (EOX)
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen