Norm

NEN 6980:2008 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie

Volledig inclusief:

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-11-2010

32,00 38,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 21
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-04-2008
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van de gehalten aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), chloorbenzenen en polychloorbifenylen (PCB) in grond, waterbodemmonsters en bouwstof (grond). De norm is bedoeld om te worden toegepast op monsterextracten die zijn verkregen na monsterneming, monstervoorbehandeling, extractie en zuivering. De normen die betrekking hebben op de monsterneming, voorbewerking, extractie en zuivering staan beschreven in de koepelnorm Ontw. NEN 6970.

Details

ICS-code 13.030.10
13.080.10
Nederlandse titel Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie
Engelse titel Soil quality - Quantitative determination of the content of organochlorine insecticides, chlorobenzenes and polychlorine biphenyls by using gas chromatography
Vervangt
Vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen