Norm

NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie

31,80

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 21
Commissie Organische parameters
Gepubliceerd op 01-08-2011
Taal Nederlands

NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011 nl beschrijft een methode voor de bepaling van de gehalten aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), chloorbenzenen en polychloorbifenylen (PCB) in grond, waterbodemmonsters en grond zijnde bouwstof.

Details

ICS-code 13.030.10
13.080.10
Nederlandse titel Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie
Engelse titel Soil quality - Quantitative determination of the content of organochlorine insecticides, chlorobenzenes and polychlorine biphenyls by using gas chromatography
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen