Norm

NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie

31,80

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 21
Commissie Organische parameters
Gepubliceerd op 01-08-2011
Taal Nederlands

NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de
NEN shop aanschaffen.


NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011 nl beschrijft een methode voor de bepaling van de gehalten aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), chloorbenzenen en polychloorbifenylen (PCB) in grond, waterbodemmonsters en grond zijnde bouwstof.

Details

ICS-code 13.030.10
13.080.10
Nederlandse titel Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie
Engelse titel Soil quality - Quantitative determination of the content of organochlorine insecticides, chlorobenzenes and polychlorine biphenyls by using gas chromatography
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen