Norm

NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 21
Commissie Organische parameters
Gepubliceerd op 01-08-2011
Taal Nederlands

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van de gehalten aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), chloorbenzenen en polychloorbifenylen (PCB) in grond, waterbodemmonsters en grond zijnde bouwstof.

Details

ICS-code 13.030.10
13.080.10
Nederlandse titel Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie
Engelse titel Soil quality - Quantitative determination of the content of organochlorine insecticides, chlorobenzenes and polychlorine biphenyls by using gas chromatography
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen