Norm

NEN 7244-10:2010 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 10: Specifieke functionele eisen voor opstellingsruimten en meteropstellingen met een maximale inlaatdruk van 100 mbar en een maximale ontwerpcapaciteit van 650 mn3/h

Volledig inclusief:

41,62 50,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 33
Commissie Gasdistributieleidingen
Gepubliceerd op 01-07-2010
Taal Nederlands
Deze norm geeft specifieke functionele eisen voor het ontwerp van de opstellingsruimten en het ontwerp, de installatie, het in- en uit bedrijf nemen en de bedrijfsvoering van meteropstellingen voor het leveren van gasvormige brandstoffen van de eerste en tweede familie volgens NEN-EN 437, met een maximale inlaatzijdige werkdruk (MOPu) van 100 mbar en een maximale ontwerpcapaciteit (Qn) van 650 mn 3/h. De functionele eisen voor meet- en regelinstallaties met een hogere inlaatdruk en/of grotere ontwerpcapaciteit staan in NEN 1059. Deze norm bevat de basiseisen voor meteropstellingen. De eisen voor de afzonderlijke componenten (drukregelaars, leidingen enz.) en voor de inbouw daarvan zijn opgenomen in de desbetreffende Europese of nationale normen. Deze norm is niet van toepassing op het ontwerp, de installatie en het in bedrijf nemen van de opstellingsruimten en de meteropstellingen die reeds in gebruik waren vóór de publicatie van deze norm, maar is wel van toepassing op het uit bedrijf nemen en de bedrijfsvoering van deze meteropstellingen.

Details

ICS-code 23.060.40
91.140.40
Nederlandse titel Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 10: Specifieke functionele eisen voor opstellingsruimten en meteropstellingen met een maximale inlaatdruk van 100 mbar en een maximale ontwerpcapaciteit van 650 mn3/h
Engelse titel Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 10: Specific functional requirements for housing for installations and housing for meters with a maximum inlet pressure of 100 mbar and a maximum design capacity of 650 mn3/h
Vervangt
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen