Norm

NEN 7244-1:2002 Ontw. nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk tot en met 16 bar - Deel 1: Algemene functionele aanbevelingen - Vertaalde editie van NEN-EN 12007-1 met Nederlandse aanvullingen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2003

29,64 35,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 37
Commissie Gasdistributieleidingen
Gepubliceerd op 01-02-2002
Taal Nederlands
Deze norm geeft algemene functionele aanbevelingen voor leidingsystemen voor het distribueren van gasvormige brandstoffen van de eerste en tweede familie volgens NEN-EN 437:1994, met een bedrijfsdruk van maximaal 1,6 MPa (16 bar). De norm heeft betrekking op de leidingen vanaf het punt van gasinkoop tot aan het punt van gaslevering. De norm is van toepassing op het ontwerp, de aanleg, ingebruikneming en buiten gebruik stellen, de bedrijfsvoering, onderhoud, renovatie van leidingen en alle daarmee samenhangende werkzaamheden. Voor niet-ondergrondse leidingen stroomafwaarts van het punt van gaslevering: zie NEN-EN 1775.

Details

ICS-code 23.040.01
91.140.40
Nederlandse titel Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk tot en met 16 bar - Deel 1: Algemene functionele aanbevelingen - Vertaalde editie van NEN-EN 12007-1 met Nederlandse aanvullingen
Engelse titel Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 1: General functional recommendations - Translated edition of NEN-EN 12007-1 with amendments for the Netherlands
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen