Norm

NEN 7300:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Algemene aanwijzingen

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 15
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-04-1997
Taal Nederlands

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

NEN 7300 beschrijft de wijze waarop monsters van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen moeten worden opgenomen, bedoeld voor het bepalen van het gehalte en/of de uitloging van anorganische of organische componenten volgens respectievelijk NEN 7320, NVN 7330 en NEN 7340. Zowel NEN 7300 als de normen waarnaar deze norm verwijst (de specifieke monsternemingsmethoden) zijn toepasbaar op vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen. Vloeibare afvalstoffen worden expliciet van de werkingssfeer van deze normen uitgesloten.

Details

ICS-code 13.030.10
91.100.01
Nederlandse titel Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Algemene aanwijzingen
Engelse titel Leaching characteristics of solid earthy and stony building and waste materials - Sampling - General instructions
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen