Norm

NEN 7310:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Algemene aanwijzingen

24,20

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 8
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-06-1995
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft de wijze waarop monsters van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen moeten worden voorbehandeld, geconserveerd en opgeslagen voor het bepalen van het uitlooggegdrag en/of het gehalte van anorganische of organische componenten. Zowel NEN 7310 als de normen waarnaar deze norm verwijst (de specifieke voorbehandelings-, conserverings- en opslagmethoden) zijn toepasbaar op vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen. Vloeibare afvalstoffen worden expliciet van de werkingssfeer van deze normen uitgesloten. De monstervoorbehandeling heeft betrekking op materialen waarvan het uitlooggedrag en/of de gehalten van componenten moeten worden bepaald.

Details

ICS-code 13.030.10
91.100.01
Nederlandse titel Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Algemene aanwijzingen
Engelse titel Leaching characteristics of solid earthy and stony building and waste materials - Sample pretreatment - General instructions

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen