Norm

NEN 7324:2001 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten - Bepaling van het gehalte van kwik met atomaire-absorptiespectrometrie (koude-damptechniek)

31,80

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 11
Commissie Anorganische parameters
Gepubliceerd op 01-05-2001
Taal Nederlands

NEN 7324:2001 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de
NEN shop aanschaffen.


In deze norm wordt de methode van atomaire-absorptiespectrometrie met de koude-damptechniek (CV-AAS methode) beschreven voor de bepaling van het kwikgehalte. Deze norm is onderdeel van zowel NEN 7320 als NEN 7340 en is van toepassing op gefiltreerde destruaten en eluaten van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen. Voor een specificatie van de materialen waarvoor de methode is bedoeld, wordt verwezen naar NEN 7320. De bepaling van het kwikgehalte in de vaste stof vindt plaats na ontsluiting met een mengsel van salpeterzuur en zoutzuur volgens een aangepaste vorm van NEN 6465, beschreven in 5.2.1 van NEN 7320:1997. De bepaling van het kwikgehalte in de eluaten vindt plaats in combinatie met het uitvoeren van uitloogproeven volgens NEN 7340. Het meetgebied van de beschreven methode voor de verschillende elementen is afhankelijk van de gebruikte apparatuur, de matrixsamenstelling van het analysemonster en de gekozen analyseomstandigheden.

Details

ICS-code 13.030.10
91.100.01
Nederlandse titel Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten - Bepaling van het gehalte van kwik met atomaire-absorptiespectrometrie (koude-damptechniek)
Engelse titel Leaching characteristics of solid earthy and stony building and waste materials - Analysis of inorganic components - Determination of the content of mercury by atomic absorption spectrometry (cold vapour technique)
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen