Norm

NEN 7331:2007 nl

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode met massaspectrometrische detectie

Volledig inclusief:

48,92 59,19 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 39
Commissie Organische parameters
Gepubliceerd op 01-02-2007
Taal Nederlands

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

Deze norm beschrijft twee methoden voor de bepaling van de gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en een methode voor de bepaling van de gehalten aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) met gaschromatografie met massaspectrometrische detectie (GC MS). Zie bijlage A voor een overzicht van PAK en BTEX die met deze norm kunnen worden bepaald. De norm is bedoeld om te worden toegepast op bitumen en bitumenhoudende materialen. In een aantal gevallen kan aanvullende analyse met hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) nodig zijn voor het bepalen van een aantal componenten. Voor de bepaling van PAK wordt een meervoudige vloeistof vloeistofextractie gebruikt voor het verwijderen van verstorende verbindingen. De onderzoeken die hebben geleid tot dit document, zijn uitgevoerd op verschillende soorten dakbedekkingsmateriaal, asfalt en één teerhoudend asfalt [4]. Als uitgangspunt zijn de resultaten van ANVM project 112 gebruikt [3]. De bij dit project gehanteerde extractie- en opwerkingsmethode werd aangepast op basis van de resultaten van het project 'Bepaling van organische stoffen in bitumen'.

Details

ICS-code 13.030.10
13.030.30
75.140
Nederlandse titel Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode met massaspectrometrische detectie
Engelse titel Bitumen and bitumen containing materials - Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) - Gas-chromatographic method with mass spectrometric detection
Vervangt
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen