Aanvulling

NEN 7331:2007/A1:2013 nl

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode met massaspectrometrische detectie

Optioneel verkrijgbaar met:

16,10

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 2
Commissie Organische parameters
Gepubliceerd op 01-05-2013
Taal Nederlands

NEN 7331:2007/A1:2013 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de
NEN shop aanschaffen.


NEN 7331/A1 wijzigt de norm NEN 7331:2007.

Details

ICS-code 13.030.10
13.030.30
75.140
Nederlandse titel Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode met massaspectrometrische detectie
Engelse titel Bitumen and bitumen containing materials - Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) - Gas-chromatographic method with mass spectrometric detection
Vervangt
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen