Norm

NEN 7360:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities

Volledig inclusief:

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 6
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-03-1997
Taal Nederlands
Bevat een lijst van termen met bijbehorende definities op het gebied van de bepaling van de uitloogkararistieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen. De termen hebben betrekking op zowel de algemene aanwijzingen voor respectievelijk monsterneming volgens NEN 7300, monstervoorbehandeling volgens NEN 7310, bepaling van het gehalte van anorganische componenten volgens NEN 7320, bepaling van het gehalte aan organische componenenten volgens NVN 7330 en uitloogproeven volgens NEN 7340, als op de specifieke normen waarnaar in deze algemene aanwijzingen wordt verwezen.

Details

ICS-code 01.040.13
13.030.10
91.100.01
Nederlandse titel Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities
Engelse titel Leaching characteristics of solid earthy and stony building and waste materials - Terms and definitions
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen