Aanvulling

NEN 7360:1997/A1:2013 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities

Optioneel verkrijgbaar met:

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 2
Commissie Uitloogkarakteristieken
Gepubliceerd op 01-03-2013
Taal Nederlands
Bevat een lijst van termen met bijbehorende definities op het gebied van de bepaling van de uitloogkararistieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen. De termen hebben betrekking op zowel de algemene aanwijzingen voor respectievelijk monsterneming volgens NEN 7300, monstervoorbehandeling volgens NEN 7310, bepaling van het gehalte van anorganische componenten volgens NEN 7320, bepaling van het gehalte aan organische componenenten volgens NVN 7330 en uitloogproeven volgens NEN 7340, als op de specifieke normen waarnaar in deze algemene aanwijzingen wordt verwezen.

Details

ICS-code 01.040.13
13.030.10
91.100.01
Nederlandse titel Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities
Engelse titel Leaching characteristics of solid earthy and stony building and waste materials - Terms and definitions
Vervangt
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen