Norm

NEN 7374:2004 Ontw. nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en creosolen uit poeder- en korrelvormige materialen met een kolomproef - Vaste grond- en steenachtige materialen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-11-2004

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 21
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-01-2004
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft een kolomproef voor de bepaling van de uitloging van de organische componenten PAK, PCB, OCB, EOX, fenol en creosolen uit vaste grond- en steenachtige materialen als functie van de LS-waarde, over een traject van 0,1 l per kg droge stof tot en met 10 l per kg droge stof. Voor een specificatie van de materialen waarmee ervaring is opgedaan met de uitvoering van een vergelijkbare kolomproef en/of waarvoor de toepasbaarheid van die kolomproef is getoetst in een ringonderzoek en waarvan de precisie in termen van herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid is beschreven, wordt verwezen naar bijlage B van deze norm en de RIVM-publicaties genoemd in bijlage D van dit normontwerp.

Details

ICS-code 13.030.10
91.100.01
Nederlandse titel Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en creosolen uit poeder- en korrelvormige materialen met een kolomproef - Vaste grond- en steenachtige materialen
Engelse titel Leaching characteristics - Determination of the leaching of PAH, PCB, OCP and EOX, phenol and cresoles from granular materials with a column test - Solid earthy and stony materials
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen