Norm

NEN 7374:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Kolomproef voor de bepaling van uitloging van PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en cresolen uit poeder- en korrelvormige materialen - Vaste grond- en steenachtige materialen

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 19
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-11-2004
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft een kolomproef voor de bepaling van de uitloging van de organische componenten PAK, PCB, OCB, EOX, fenol en creosolen uit vaste grond- en steenachtige materialen als functie van de LS-waarde, over een traject van 0,1 l per kg droge stof tot en met 10 l per kg droge stof. Voor een specificatie van de materialen waarmee ervaring is opgedaan met de uitvoering van een vergelijkbare kolomproef en/of waarvoor de toepasbaarheid van die kolomproef is getoetst in een ringonderzoek en waarvan de precisie in termen van herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid is beschreven, wordt verwezen naar bijlage B van deze norm en de RIVM-publicaties genoemd in bijlage D van dit normontwerp.

Details

ICS-code 13.030.10
91.100.01
Nederlandse titel Uitloogkarakteristieken - Kolomproef voor de bepaling van uitloging van PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en cresolen uit poeder- en korrelvormige materialen - Vaste grond- en steenachtige materialen
Engelse titel Leaching characteristics - Column test for the determination of the leaching of PAH, PCB, OCP and EOX, phenol and creosoles from granular materials - Solid earthy and stony materials
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen