Norm

NEN 7375:2003 Ontw. nl

Vaste rond- en steenachtige bouw- en reststoffen - Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een diffusieproef

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-01-2004

29,64 35,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 37
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-06-2003
Taal Nederlands
Beschrijft een diffusieproef voor de bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische grond- en steenachtige materialen. Voor een specificatie van de materialen waarmee ervaring is opgedaan met de uitvoering van een vergelijkbare diffusieproef en waarvoor de toepasbaarheid van die diffusieproef is getoetst in een ringonderzoek en waarvan de precisie in termen van herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid is beschreven, wordt verwezen naar Ontw. NEN 7370. De diffusieproef is niet geschikt voor materialen die in oplossing gaan tijdens de uitvoering van de proef. Hiervoor zijn in de norm criteria opgenomen. Voor bouwmaterialen en afvalstoffen was in 1995 al de diffusieproef volgens NEN 7345 ontwikkeld. De belangrijkste verschillen tussen deze twee normen wordt in bijlage B toegelicht. Omdat momenteel in CEN/TC 292 normen voor diffusieproeven voor afvalstoffen worden ontwikkeld zal NEN 7345 niet meer worden herzien.

Details

ICS-code 13.030.10
91.100.01
Nederlandse titel Vaste rond- en steenachtige bouw- en reststoffen - Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een diffusieproef
Engelse titel Solid earthy and stony materials and residues - Leaching characteristics - Determination of the leaching of inorganic components from moulded or monolitic materials with a diffusion test
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen