Norm

NEN 7430:1998 nl

Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door homogeniseren - Drijfmest

16,10

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 4
Commissie Meststoffen
Gepubliceerd op 01-07-1998
Taal Nederlands

NEN 7430:1998 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de
NEN shop aanschaffen.


NEN 7430:1998 nl beschrijft een methode vor het homogeniseren van monsters drijfmest en mestproducten, ook wel genoemd verpompbare mest en mestproducten, met een droge-stofgehalte kleiner dan 30 %. Hierbij wordt uitgegaan van ruwe monsters met een volume van 0,5 l tot 0,8 l, verkregen door bemonstering van mestopslagtanks, mestvervoertanks enz. Voor stapelbare mest, met een droge-stofgehalte van ten minste 30%, moet NEN 7431 worden toegepast.

Details

ICS-code 65.080
Nederlandse titel Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door homogeniseren - Drijfmest
Engelse titel Manure and derivatives - Sample pre-treatment by homogenization - Slurries
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen