Norm

NEN 7431:1998 nl

Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door mengen, drogen en malen - Stapelbare mest

16,10

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 4
Commissie Meststoffen
Gepubliceerd op 01-05-1998
Taal Nederlands

NEN 7431:1998 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de
NEN shop aanschaffen.


NEN 7431:1998 nl beschrijft een methode vor het homogeniseren van monsters van stapelbare dierlijke mest en mestproducten, met een droge-stofgehalte van ten minste 30%. Hierbij wordt uitgegaan van ruwe monsters van 0,5 kg tot 0,8 kg. Voor drijfmest, met een droge-stofgehalte kleiner dan 30%, moet NEN 7430 worden toegepast.

Details

ICS-code 65.080
Nederlandse titel Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door mengen, drogen en malen - Stapelbare mest
Engelse titel Manure and derivatives - Sample pre-treatment by mixing, drying and milling - Manure
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen