Norm

NEN 7500:2006 nl

Het zorgproces dagbehandeling bij chirurgische ingrepen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 07-05-2015

41,62 50,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 28
Gepubliceerd op 01-10-2006
Taal Nederlands
NEN 7500 stelt eisen voor het totale zorgproces dagbehandeling voor geplande diagnostische en therapeutische ingrepen. Onder een diagnostische en therapeutische ingreep wordt een ingreep verstaan die vallen onder een van de volgende specialismen: chirurgie, orthopedie, gynaecologie, urologie, neurochirurgie, KNO, plastische en reconstructieve chirurgie, oogheelkunde, kindergeneeskunde, dermatologie en anesthesie (pijnbestrijding), abortusartsen, tandartsen. Deze opsomming is niet limitatief. Het zorgproces loopt vanaf het moment dat de patiënt, de ouders van de patiënt of de wettelijke vertegenwoordiger instemt met het advies van de arts/specialist voor opname op een afdeling dagbehandeling tot en met het moment van de eerste poliklinische nacontrole. Het zorgproces dagbehandeling bevat de selectie en voorbereiding van patiënten voor opname, chirurgische ingreep, verpleging en ontslag, overdracht aan thuiszorg of andere nazorg. NEN 7500:2006 is gericht op de beheersing van het zorgproces dagbehandeling, uitgaande van de geplande en verwachte situatie. In noodsituaties en bijzondere gevallen is het mogelijk dat niet aan de gestelde eisen in NEN 7500 kan worden voldaan. Indien moet worden afgeweken van de geplande en verwachte situatie, moet dit worden geregistreerd. De behandelend arts/specialist, anesthesioloog en/of verpleegkundige is verantwoordelijk voor de beoordeling wanneer sprake is van een noodsituatie of bijzonder geval. Waar noodzakelijk zijn aanvullende eisen geformuleerd voor dagbehandeling van kinderen. In het kader van de WGBO geldt dat voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar toestemming voor de chirurgische ingreep en de daartoe benodigde anesthesie nodig is van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt een dubbel toestemmingsvereiste: zowel het kind als de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger moeten toestemming voor de ingreep en de daartoe benodigde anesthesie geven. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf een behandelingsovereenkomst aangaan. NEN 7500 is van toepassing op alle soorten instellingen waar het zorgproces dagbehandeling voorkomt.

Details

ICS-code 11.020
Nederlandse titel Het zorgproces dagbehandeling bij chirurgische ingrepen
Engelse titel The process concerning ambulatory surgery
Vervangt
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen