Norm

NEN 7503:2011 nl

Medische informatica - Berichtenverkeer - Elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten

32,00 34,88 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 14
Commissie Informatievoorziening in de zorg
Gepubliceerd op 01-07-2011
Taal Nederlands
Deze norm beoogt een brug te slaan tussen de Geneesmiddelenwet en de ondersteuning van zorgprocessen met een elektronisch medicatiedossier en heeft betrekking op de uitwisseling van elektronische berichten over het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen in de Nederlandse gezondheidszorg. Met recept- en verstrekkingsberichten wordt bedoeld de berichten voor het uitwisselen van recepten (van voorschrijver naar verstrekker) en verstrekkingen (van verstrekker naar andere zorgverleners). Andere berichten die nodig zijn ten behoeve van een adequaat elektronisch medicatiedossier vallen buiten het toepassingsgebied van deze norm; denk aan berichten waarmee informatie over wijzigingen - waaronder stoppen - in het gebruik van de medicatie tussen voorschrijvers en verstrekkers wordt uitgewisseld. De norm is uitsluitend van toepassing op de recepten voor menselijk gebruik. Deze norm specificeert eisen waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers en verstrekkers moet voldoen. De norm is van toepassing op zowel de intra- als extramurale zorg. De wijze waarop elektronisch recepten en verstrekkingsberichten worden uitgewisseld of ter beschikking worden gesteld valt buiten het toepassingsgebied van deze norm.

Details

ICS-code 11.020
35.240.80
Nederlandse titel Medische informatica - Berichtenverkeer - Elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten
Engelse titel Health Informatics - Messages - Electronic exchange of messages with prescriptions and dispensations
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen