Norm

NEN 7504:2011 nl

Medische informatica - Berichtenverkeer - Zorginformatiesystemen - Toepassing van de HL7-berichtenstructuur in zorginstellingen in Nederland - Eisen en toelichting van HL7-versie 2.4, bijgewerkt tot en met versie 2.6

100,00 109,00 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 221
Commissie Informatievoorziening in de zorg
Gepubliceerd op 01-02-2011
Taal Nederlands
Deze norm bevat de eisen aan en de toelichting op elke implementatie van de ‘HL7-Specificaties’ binnen Nederland, waaraan zorginstellingen, ICT-leveranciers en andere organisaties bij interne en/of externe gegevensuitwisseling op basis van de ‘HL7-Specificaties’ versie 2.4, bijgewerkt tot en met versie 2.6, moeten voldoen. In de norm zijn uitsluitend de voor de Nederlandse implementatie geldende eisen vermeld. Daar waar geen nadere Nederlandse eisen of toelichting worden vermeld, zijn de internationale ‘HL7-Specificaties’ van toepassing. De ‘HL7-Specificaties’ versie 2.4, bijgewerkt tot en met versie 2.6, zijn normatief voor implementaties in Nederland voorzover daaraan in paragrafen of subparagrafen in hoofdstuk 4 van deze norm wordt gerefereerd.

Details

ICS-code 11.020
35.240.80
Nederlandse titel Medische informatica - Berichtenverkeer - Zorginformatiesystemen - Toepassing van de HL7-berichtenstructuur in zorginstellingen in Nederland - Eisen en toelichting van HL7-versie 2.4, bijgewerkt tot en met versie 2.6
Engelse titel Health Informatics - Systems for care informatics - Implementation of the HL7 message system - Requirements and explanation for HL7 version 2.4, updated up to and including version 2.6
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen