Norm

NEN 7512:2005 nl

Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-01-2015

0,00 0,00 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 22
Commissie Informatievoorziening in de zorg
Gepubliceerd op 01-10-2005
Taal Nederlands
OP NEN 7512 ONTWERP WORDEN NOG VEEL WIJZIGINGEN VERWACHT. DE DEFINITIEVE VERSIE VERSCHIJNT NAAR VERWACHTING IN JANUARI 2015. - Het toepassingsgebied van deze norm is de elektronische communicatie in de zorg, tussen zorgverleners en zorginstellingen onderling en met patiƫnten en cliƫnten, met zorgverzekeraars en andere partijen die bij de zorg betrokken zijn. Deze norm geeft een schematische benadering voor het classificeren van communicatieprocessen naar het risico dat zij voor de gezondheidszorg met zich mee brengen. Aansluitend bij die classificatie worden voor uitwisseling van gegevens minimumeisen gesteld met betrekking tot de bron van de gegevns, het transportkanaal en de ontvanger van de gegevens. Bron en ontvanger kunnen personen zijn, maar ook organisaties of hun informatiesystemen. Als overkoepelend begrip wordt hiervoor in deze norm de term "entiteiten" gebruikt.

Details

ICS-code 11.020
35.240
Nederlandse titel Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling
Engelse titel Health informatics - Information security in the healthcare sector - Basis for trust for exchange of data
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen