Norm

NEN 7513:2009 Ontw. nl

Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patientendossiers

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-07-2010

29,00 31,61 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 34
Commissie Informatievoorziening in de zorg
Gepubliceerd op 01-05-2009
Taal Nederlands
NORMEN OVER INFORMATIEBEVEILIGING IN DE ZORG NU VRIJ BESCHIKBAAR GEMAAKT DE NORMEN NEN 7510 EN NEN 7513 (EN BINNENKORT NEN 7512) ZIJN VOORTAAN KOSTELOOS BESCHIKBAAR. - DIT IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR EEN OVEREENKOMST TUSSEN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT (VWS) EN NEN. - WE ZIJN VERHEUGD DAT DE OVERHEID DEZE STANDAARDEN ZO BELANGRIJK VINDT DAT WE DEZE BIJZONDERE OVEREENKOMST HEBBEN KUNNEN SLUITEN. - U KUNT DEZE NORM GRATIS DOWNLOADEN. DIT KAN EENVOUDIG DOOR U IN DE NORMSHOP ALS GEBRUIKER TE REGISTREREN. INDIEN U AL KLANT BENT, KUNT U OP DE GEBRUIKELIJKE WIJZE INLOGGEN. WILT U DE NORM LIEVER OP PAPIER ONTVANGEN? DIT KAN OOK. HIERVOOR BETAALT U SLECHTS DE HANDELINGSKOSTEN. - Het patiëntdossier vormt een wezenlijk onderdeel van de veilige zorg aan de patiënt. Voor veilige zorg is het essentieel dat gegevens in het dossier integer zijn. Daarbij bevat het dossier in de aard van de registratie zeer privacygevoelige gegevens. Om deze twee redenen, vastgelegd in wettelijke bepalingen, is het van belang te allen tijde te kunnen achterhalen wie toegang heeft gehad tot het dossier, volgens welke regels hij die toegang heeft gekregen en welke acties hij daarop heeft uitgevoerd. De in deze norm beschreven logging voorziet in de stelselmatige geautomatiseerde registratie van gegevens rond de toegang tot het patiëntdossier, die controle van de rechtmatigheid ervan mogelijk maakt. Deze norm biedt zorgaanbieders aanwijzingen voor het loggen en gebruik van de logging om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en levert ontwikkelaars van informatiesystemen een aantal eisen waaraan hun systemen zullen moeten voldoen. Op zorgverleners rust een dossierplicht. Patiënten moeten worden geïnformeerd en hebben recht op inzage in het dossier waarin de gegevens over hun behandeling zijn gedocumenteerd. Wanneer, zoals meestal het geval is, verschillende zorgverleners op verschillende momenten bij de zorg aan een patiënt worden betrokken, vormt het dossier een van de schakels in de communicatie. In het kader van deze norm wordt onder een elektronisch patiëntdossier de totale verzameling verstaan van alle elektronisch vastgelegde gegevens die de zorg en medische en paramedische behandeling van een bepaalde persoon documenteren. Een elektronisch patiëntdossier in deze zin zal dus meestal delen omvatten die op verschillende tijdstippen, in verschillende systemen, door verschillende personen zijn vastgelegd. In deze norm wordt hiervoor het begrip 'informatiedomein' gebruikt.

Details

ICS-code 35.240.80
Nederlandse titel Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patientendossiers
Engelse titel Health informatics - Recording actions on electronic patients data records
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen