Aanvulling

NEN 8005:2008/A1:2011 nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1: Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit

  • Deze norm is ingetrokken sinds 18-11-2014

16,10

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 3
Commissie Beton
Gepubliceerd op 01-03-2011
Taal Nederlands
Dit wijzigingsblad heeft betrekking op NEN 8005:2008. Met dit wijzigingsblad vervalt in NEN 8005 de opmerking op 4.3.1 van NEN-EN 206-1. Daarmee spreekt NEN 8005 zich niet meer uit over onder de Nederlandse omstandigheden gebruikelijk gehanteerde sterkteklassen. Verder spelen met de inwerkingtreding op 21 mei 2009 van de wijzigingsregeling bij het Bouwbesluit 2003 de tot die datum zogenoemde ‘tweedelijnsnormen’ en ‘verderelijnsnormen’ geen rol meer in het kader van de bouwregelgeving. Ook hierop is met het verschijnen van het voorliggende wijzigingblad de norm NEN 8005 in hoofdstuk 2 aangepast.

Details

ICS-code 91.080.40
91.100.30
Nederlandse titel Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1: Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
Engelse titel Dutch supplement to NEN-EN 206-1: Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity
Vervangt
Wordt vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen