Norm

NEN 8006:2004 Ontw. nl

Milieugegevens van bouwmaterialen, bouwproducten en bouwelementen voor opname in een milieuverklaring - Bepalingsmethode volgens levenscyclusanalysemethodiek (LCA)

  • Deze norm is ingetrokken sinds 16-09-2004

41,62 50,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 66
Commissie Duurzaamheid van bouwwerken
Gepubliceerd op 01-02-2004
Taal Nederlands
Dit normontwerp geeft de eisen voor de opstelling en rapportage van milieugegevens van bouwmaterialen, bouwproducten en bouwelementen en presentatie van de gegevens in een milieuverklaring. Het betreft een door derden getoetste kwantitatieve set milieugegevens, gebaseerd op een milieugerichte levenscyclusanalyse. De eisen in het normontwerp zijn hoofdzakelijk ontleend aan de Handleiding MilieuRelevante ProductInformatie (MRPI), met waar nodig aanpassingen gebaseerd op reeds bestaande en in internationaal verband (ISO/TC59/SC17) in ontwikkeling zijnde normen voor LCA's en milieuverklaringen. De norm zal ook worden ingebracht in de nog op te richten Europese normcommissie die bepalingsmethoden voor de milieueffecten van gebouwen en producten zal gaan opstellen. NEN 8006 Ontw. is bedoeld voor fabrikanten en toeleveranciers, voor adviesbureaus en voor gebruikers van bouwproducten, zoals architecten, aannemers en opdrachtgevers. De definitieve norm zal kunnen worden gebruikt bij het maken van afspraken over de milieueffecten van te leveren bouwproducten.

Details

ICS-code 13.020.60
91.100.01
Nederlandse titel Milieugegevens van bouwmaterialen, bouwproducten en bouwelementen voor opname in een milieuverklaring - Bepalingsmethode volgens levenscyclusanalysemethodiek (LCA)
Engelse titel Environmental data of building materials, building products and building elements for application in environmental product declarations - Assessment according to the Life Cycle Assessment (LCA) methodology
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen