Norm

NEN 8012:2014 Ontw. nl

Beperking van schade als gevolg van brand van en via de elektrische leidingen in de elektrische installatie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2015

29,64 35,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 28
Commissie Installatievoorschriften, lage spanning
Gepubliceerd op 01-10-2014
Taal Nederlands
NEN 8012 is bedoeld te worden toegepast op elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen voor het transport van energie, signaal en data in elektrische installaties volgens NEN 1010 in bouwwerken met als doel het ontstaan en de ontwikkeling van brand en rook te beperken. Op 1 juli 2016 is de EN 50575 door de CPR (Construction Products Regulation) aangewezen als norm volgens welke kabels voor vaste elektrische installaties in gebouwen moeten worden geclassificeerd naar kabelgedrag bij brand. Er is toen ook een overgangsperiode ingegaan van 1 jaar. Die periode loopt dus af op 1 juli 2017. M.i.v. die datum mogen dus geen kabels meer op de markt worden gebracht die niet zijn geclassificeerd naar gedrag bij brand. Er bestaat veel verwarring in de markt over de rol die NEN 8012 hierin speelt. Die rol is er namelijk vaak niet. In Nederland staat de geëiste brandklasse per gebruiksfunctie namelijk in het Bouwbesluit (Tabel 2.66). Het feit dat NEN 1010, die wel gedeeltelijk is aangewezen door het Bouwbesluit, naar NEN 8012 verwijst als het gaat om de juiste selectie van de kabel i.v.m. het gedrag bij brand, doet dan niet meer terzake. Het Bouwbesluit is wet en prevaleert alszodanig boven een norm. NEN 8012 kan dus wel worden toegepast als de installatie zich in een bouwwerk bevindt dat niet onder het Bouwbesluit valt, òf als de kabels die worden toegepast niet voorzien zijn van een brandclassificatie. Die kabels mogen namelijk ook na 1 juli worden toegepast. De CPR gaat over het op de markt brengen van bouwproducten, niet over het toepassen ervan.

Details

ICS-code 13.220.40
29.060.20
91.140.50
Nederlandse titel Beperking van schade als gevolg van brand van en via de elektrische leidingen in de elektrische installatie
Engelse titel Limitation of the damage due to fire of electrical wiring systems or flame spread along electrical wiring systems
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen