Norm

NEN 8012:2015 nl

Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen

Volledig inclusief:

41,00 44,69 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 28
Commissie Installatievoorschriften, lage spanning
Gepubliceerd op 01-12-2015
Taal Nederlands

In combinatie met NEN 1010 kan worden bepaald voor welke ruimten en onder welke gebruiksomstandigheden bijvoorbeeld halogeenvrije kabels verplicht zijn. Elektrische leidingen die bedoeld zijn voor het functioneren en de instandhouding van bouwwerken vallen onder de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR) met betrekking tot hun gedrag bij brand. Elektrische leidingen worden in deze CPR geclassificeerd in verschillende (brand)klassen.

NEN 8012 geeft aan wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast.
NEN 8012 is ook in Werken met NEN 1010 te raadplegen.

Op 1 juli 2016 is de EN 50575 door de CPR (Construction Products Regulation) aangewezen als norm volgens welke kabels voor vaste elektrische installaties in gebouwen moeten worden geclassificeerd naar kabelgedrag bij brand. Er is toen ook een overgangsperiode ingegaan van 1 jaar. Die periode loopt dus af op 1 juli 2017. M.i.v. die datum mogen dus geen kabels meer op de markt worden gebracht die niet zijn geclassificeerd naar gedrag bij brand.

Er bestaat veel verwarring in de markt over de rol die NEN 8012 hierin speelt. Die rol is er namelijk vaak niet. In Nederland staat de geëiste brandklasse per gebruiksfunctie namelijk in het Bouwbesluit (Tabel 2.66). Het feit dat NEN 1010, die wel gedeeltelijk is aangewezen door het Bouwbesluit, naar NEN 8012 verwijst als het gaat om de juiste selectie van de kabel i.v.m. het gedrag bij brand, doet dan niet meer terzake. Het Bouwbesluit is wet en prevaleert alszodanig boven een norm. NEN 8012 kan dus wel worden toegepast als de installatie zich in een bouwwerk bevindt dat niet onder het Bouwbesluit valt, òf als de kabels die worden toegepast niet voorzien zijn van een brandclassificatie. Die kabels mogen namelijk ook na 1 juli worden toegepast. De CPR gaat over het op de markt brengen van bouwproducten, niet over het toepassen ervan.

Over Werken met NEN 1010
Werken met NEN 1010 is hét online platform voor de e-installateur. Op dit platform zijn de actuele NEN 1010, NPR 5310, NEN 4010, een overzicht van alle n-bepalingen uit NEN 1010, NPR 9090 en NEN 8012 digitaal beschikbaar. U kunt eenvoudig notities, bookmarks en eigen documenten toevoegen. Daarnaast is er diverse relevante content beschikbaar die het werken met NEN 1010 makkelijker maakt. Ga voor meer informatie naar www.werkenmetnen1010.nl.

Details

ICS-code 13.220.40
29.060.20
91.140.50
Nederlandse titel Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen
Engelse titel Selection of the cable type with the objective to limit the damage due to fire of electrical and optical fibre wiring systems or flame spread along electrical and optical fibre wiring systems
Vervangt
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen