Norm

NEN 8016:2005 Ontw. nl

Ketenkwaliteit lichaamsmateriaal

  • Deze norm is ingetrokken sinds 27-02-2006

36,24 43,85 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 42
Gepubliceerd op 01-05-2005
Taal Nederlands
Deze norm specificeert eisen met betrekking tot de organisatorische verantwoordelijkheid en technisch inhoudelijke procedures gericht op een optimale werkwijze bij de behandeling van menselijk, allogeen weefsel, verder te noemen "lichaamsmateriaal", dat is bestemd voor toepassing bij de mens. Uitgangspunt daarbij is dat deze handelingen vanaf het herkennen van de donor tot en met de toepassing van het lichaamsmateriaal te beschouwen is als een keten van handelingen, waarbij diverse instellingen alsmede individuele zorgverleners betrokken zijn, zoals orgaanbank, orgaancentrum, instellingen waar lichaamsmateriaal ter beschikking komt en instellingen waar lichaamsmateriaal wordt toegepast. Deze norm geeft eisen voor de overdrachtsmomenten tussen de bij de keten betrokken instellingen. Deze norm stelt eisen aan de processen binnen de instellingen voor zover deze de ketenkwaliteit beinvloeden. Deze norm is primair van toepassing op de keten van allogeen toegepast lichaamsmateriaal. Delen van de norm kunnen ook worden toegepast voor ketens van autoloog lichaamsmateriaal.

Details

ICS-code 11.020
Nederlandse titel Ketenkwaliteit lichaamsmateriaal
Engelse titel Chain quality tissues and cells
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen