Norm

NEN 8048-2:2008 nl

Schuldhulpverlening - Deel 2: Eisen aan schuldhulpverleners

24,00 26,16 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 7
Gepubliceerd op 01-10-2008
Taal Nederlands
Dit deel, NEN 8048-2:2008 Schuldhulpverlening - Deel 2: Eisen aan schuldhulpverleners, beschrijft de normatieve eisen die worden gesteld aan personen die werkzaam zijn bij schuldhulpverleningsorganisaties. De norm heeft betrekking op het primaire proces van de schuldhulpverlening. De norm is van toepassing op alle organisaties (zowel publiek als privaat) en personen die zich richten op activiteiten in het kader van de schuldhulpverlening aan natuurlijke personen. De norm en certificatie op basis van deze norm moeten leiden tot transparantie en tot verdere professionalisering van de schuldhulpverleningssector en de daarin werkzame personen. Tevens moet certificatie op basis van deze norm leiden tot meer zekerheid over het schuldhulpverleningsproces voor zowel de cliƫnt als de schuldeiser. De norm en de daarop gebaseerde certificatie moeten leiden tot een toetsbaar systeem waarin organisaties en personen die voldoen aan de eisen in de norm kunnen worden onderscheiden van organisaties en personen die hier niet aan voldoen. Dit moet ertoe leiden dat malafide en incompetente organisaties van de markt worden geweerd.

Details

ICS-code 03.060
03.080.99
3.060
Nederlandse titel Schuldhulpverlening - Deel 2: Eisen aan schuldhulpverleners
Engelse titel Debt settlement - Part 2: Requirements for employees in debt settlement
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen