Norm

NEN 8048-3:2011 nl

Schuldhulpverlening - Deel 3: Certificatieschema voor schuldhulpverleningsorganisaties

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-02-2013

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 12
Gepubliceerd op 01-04-2011
Taal Nederlands
Dit deel, NEN 8048-3 Schuldhulpverlening - Deel 3: Certificatieschema voor schuldhulpverleningsorganisaties, beschrijft het certificatieschema waarvan erkende certificerende instellingen (CI’s), door het sluiten van een overeenkomst met NEN, gebruik kunnen maken. De norm heeft betrekking op het primaire proces van de schuldhulpverlening. De norm is van toepassing op alle organisaties (zowel publiek als privaat) en personen die zich richten op activiteiten in het kader van de schuldhulpverlening aan natuurlijke personen. De norm en certificatie op basis van deze norm moeten leiden tot transparantie en tot verdere professionalisering van de schuldhulpverleningssector en de daarin werkzame personen. Tevens moet certificatie op basis van deze norm leiden tot meer zekerheid over het schuldhulpverleningsproces voor zowel de cliënt als de schuldeiser. De norm en de daarop gebaseerde certificatie moeten leiden tot een toetsbaar systeem waarin organisaties en personen die voldoen aan de eisen in de norm kunnen worden onderscheiden van organisaties en personen die hier niet aan voldoen. Dit moet ertoe leiden dat malafide en incompetente organisaties van de markt worden geweerd.

Details

ICS-code 03.080.99
3.060
Nederlandse titel Schuldhulpverlening - Deel 3: Certificatieschema voor schuldhulpverleningsorganisaties
Engelse titel Debt settlement - Part 3: Certification scheme for organisations in debt settlement
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen