Norm

NEN 8048-4:2008 nl

Schuldhulpverlening - Deel 4: Certificatieschema voor schuldhulpverleners

  • Deze norm is ingetrokken sinds 30-08-2012

48,20

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 43
Gepubliceerd op 01-10-2008
Taal Nederlands
NEN 8048-4 beschrijft het certificatieschema waarvan erkende certificatie-instellingen (CI's), door het sluiten van een overeenkomst met NEN, gebruik kunnen maken. De norm heeft betrekking op het primaire proces van de schuldhulpverlening.

De norm is van toepassing op alle organisaties (zowel publiek als privaat) en personen die zich richten op activiteiten in het kader van de schuldhulpverlening aan natuurlijke personen. De norm en certificatie op basis van deze norm moeten leiden tot transparantie en tot verdere professionalisering van de schuldhulpverleningssector en de daarin werkzame personen.

Tevens moet certificatie op basis van deze norm leiden tot meer zekerheid over het schuldhulpverleningsproces voor zowel de cliƫnt als de schuldeiser. De norm en de daarop gebaseerde certificatie moeten leiden tot een toetsbaar systeem waarin organisaties en personen die voldoen aan de eisen in de norm kunnen worden onderscheiden van organisaties en personen die hier niet aan voldoen.

Trefwoorden
NEN 8048-4, schuldhulpverlening, certificatieschema, schuldeiser, schuldhulpverleningssector

Details

ICS-code 03.060
03.080.99
Nederlandse titel Schuldhulpverlening - Deel 4: Certificatieschema voor schuldhulpverleners
Engelse titel Debt settlement - Part 4: Certification scheme for employees in debt settlement
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen