Aanvulling

NEN 8062:1995/A1:1997 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-2011

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 3
Commissie Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen
Gepubliceerd op 01-05-1997
Taal Nederlands
Heeft tot doel de aansluiting van NEN 8062 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn zowel inhoudelijke aanpassingen opgenomen als aanpassingen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm moeten vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met een herformulering van het hoofdstuk "Normatieve verwijzingen", een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage A is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinnig vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 13.220.50
Nederlandse titel Brandveiligheid van gebouwen - Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen
Engelse titel Fire safety of buildings - Method for the determination of the fire safety of a provision for the discharge of smoke of existing works
Vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen